ROLL OF HONOUR - CLASS XII BOARD TOPPERS

SOMIT KESHARWANI
92.20 %

MONIKA ANAND
90.20 %

SUMIT KUSHWAHA
90.20 %

UTTAM SINGH
90.20 %

SAHBAJ AHMED
90.00 %

SATENDRA SINGH
90.00 %

KOMAL BHARDWAJ
89.80 %

ANURENDRA KUSHWAHA
89.20 %

SHARIBA ASLAM
89.00 %

SHIVAM KUMAR
89.00 %

YASHENDRA SINGH YADAV
88.80 %

SAURABH SINGH
88.60 %

SUBHAM RAO
88.60 %

VISHAL KUMAR
88.40 %

KOMAL SINGH
88.20 %

MANOJ SINGH
88.20 %

MAYANK SHEKHER
88.20 %

RAKESH PATEL
88.20 %

MEENAKSHI SINGH
85.40 %

FAUZIA AHMED
84.40 %