ROLL OF HONOUR - CLASS X BOARD TOPPERS

ABHISHEK YADAV
92.16%

KRITIKA TIWARI
90.50%

JYOTI PAL
90.00 %

APURVA SINGH
89.33%

DIYNASHU YADAV
89.33%

SANGEETA BHARGAV
89.16 %

KHUSHBOO KUSHWAHA
88.66 %

ANURAG TIWARI
88.50%

SHIVANGI PATEL
88.33 %

SONAKSHI KESHARWANI
88.33 %

ABHISHEK GUPTA
88.16%

ARKVANSHI
87.83%

AVI KESHARWANI
87.83%

ANAMIKA PAL
87.50 %

MUKUL SRIVASTAVA
87.33%

MOHINI SAHU
87.33 %

VIVEK RAJ
87.33%

NITIN SINGH
87.16%

PUSHPANJALI PAL
87.16 %